Word scheidsrechter

 • Hou je van voetbal?
 • Hou je ervan om beslissingen te nemen?
 • Beschik je over tal van leiderskwaliteiten?
 • Zoek je engagement in een functie met verantwoordelijkheid?

Aarzel niet langer!

want zonder scheidsrechter geen voetbal Schrijf je nu in voor een opleiding scheidsrechter!

Kandidaat scheidsrechter

Ben je nog geen 15 jaar en je wil toch al scheidsrechter zijn, Dan kan dit in de wedstrijden van U6 tot en met U13.
Sluit je aan bij een club als dat nog niet gebeurd is en vraag na hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Misschien heeft de club al een Referee Ambassador aangesteld en dan kan hij je perfect op weg helpen en begeleiden. Of je volgt een opleiding en doet ervaring op via een Referee Academy.

Om als kandidaat aanvaard te worden moet men voldoen aan de volgende criteria:

 • minimum 15 jaar oud zijn
 • voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten
 • een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is
 • voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan
 • aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club

Start hier
Image

Kandidaat scheidsrechter

Opleiding scheidsrechter

Misschien heb je de beslissing nog niet helemaal genomen, maar je denkt er ernstig over na om toe te treden tot het scheidsrechterskorps van Voetbal Vlaanderen (VV). Heb je ambitie om de volgende Frank De Bleeckere te worden of wil je jongeren plezier doen beleven aan hun voetbalhobby? Beide kunnen! Ben je bovendien minstens 15 jaar en ben je aangesloten bij een club van de KBVB? Dan kan je zo deelnemen aan de gratis cursus. Verder vind je de nodige informatie in verband met de cursus zelf.

Programma:
Je wordt telkens verwelkomd door een instructor die je de geheimen van de reglementen van het voetbalspel uitlegt. Bovendien komt er op één van de eerste twee dagen een scheidsrechter van eerste klasse zijn ervaringen met jou delen.
De cursus wordt afgesloten met een examen en een praktische cursus op het terrein, zodat je vanaf het begin leert waar je het beste zicht op de fases hebt!

Formaliteiten:
Vooraleer je effectief aan je wedstrijden kan beginnen, dien je een aantal zaken administratief in orde te brengen. Wat houdt dit nu precies in?

 • Je brengt een pasfoto mee.
 • Je bezorgt ons een doktersattest als bewijs dat je mag optreden als scheidsrechter.
 • Je moet aangesloten zijn bij een club van de KBVB. Dit breng je best in orde vóór je aan de opleiding begint.
 • Je moet een uittreksel uit het strafregister model 2 (vroeger noemde dit bewijs van goed gedrag en zeden van het type model 2) afleveren. Dit is niet verplicht als je nog geen 18 jaar bent. Afhankelijk van de gemeente waar je woont kan de aflevering van dit document enige tijd in beslag nemen. Wacht dus niet en vraag dit bewijs zo snel als mogelijk aan. Let op: het uittreksel moet van het type model 2 zijn!

Wat na het examen?
Nadat je het examen succesvol hebt afgerond, begint het pas écht. Je eerste officiële wedstrijd, de eerste officiële toss, de eerste strafschop en misschien al wel de eerste gele kaart. Uiteraard heb je nog wat begeleiding nodig tijdens de eerste weken. Daarom hebben we voor jou een heus traject uitgedokterd!
In een eerste fase zal je worden begeleid door een coach. Dit is een ervaren scheidsrechter uit eerste of tweede provinciale die je al heel wat kan bijleren.
Daarna starten we met het peterschap. Gedurende 3 wedstrijden zal een "peter" van jouw vriendenkring je bijstaan naast het terrein. Mogelijk gebeurt dat met het gebruik van "oortjes" om op die manier tijdens wedstrijd gecoacht te worden omtrent je plaatsing en verplaatsing. Beslissingen moet je natuurlijk zelf nemen!
Hierna word je zo snel mogelijk begeleid, ditmaal door een opleider en zal er gekeken worden of je het één en ander al hebt opgepikt. Heb je talent, dan kan je ingezet worden voor wedstrijden van een hogere categorie. Heb je meer tijd nodig, dan geven we die. Iedereen wordt begeleid volgens zijn eigen tempo.

Voordelen:
Eens je geslaagd bent voor je examen, krijg je een scheidsrechterskaart. Met deze scheidsrechterskaart kan je, overal in België, gratis wedstrijden gaan kijken! Uiteraard is deze scheidsrechterskaart persoonlijk en daarom dien je ook een pasfoto af te leveren. De VFV zorgt dan voor jou persoonlijke scheidsrechterskaart.

 • Je krijgt een wedstrijdvergoeding van EUR 25 per wedstrijd.
 • Je krijgt een verplaatsingsvergoeding afhankelijk van de afstand tot het terrein.
 • Je kan als scheidsrechter blijven voetballen bij je club.
 • Je wordt lid van een leuke vriendenkring met gemotiveerde collega's.
 • Je scheidsrechterskaart heeft gratis toegang tot alle wedstrijden in België.

Start hier

Peterschap: Begeleiding van de beginnende scheidsrechter

Als peter speelt u een unieke rol in de ontwikkeling van de stagiair. U helpt de beginnende scheidsrechters bij het zetten van hun eerste stappen in de wereld van de arbitrage en op deze wijze draagt u bij tot het tot de start van een carrière. En dat maakt deze ervaring uniek voor de stagiair. Iedere scheidsrechter kent immers zijn peter (of meter) nog, ook al is dat 20 jaar geleden (of meer). U toch ook?

Voordelen als scheidsrechter

 • Een onkostenvergoeding op basis van de categorie waartoe je behoort.
 • Een verplaatsingsvergoeding in functie van de gemaakte verplaatsing.
 • Een persoonlijke en officiële scheidsrechterskaart die je het recht geeft om gratis alle wedstrijden, georganiseerd door Voetbal Vlaanderen en KBVB, op Belgische terreinen, bij te wonen.
 • Je krijgt gratis toegang tot het e-Kickoffsysteem dat je in staat stelt snel te communiceren en informatie op te vragen.
 • Twee brochures: 'Regels van het voetbalspel' en 'Onderrichtingen bij de regels van het voetbalspel'.
 • Het officiële kenteken van de scheidsrechters van de federatie.


Scheidsrechterscategorieën

De benamingen van de scheidsrechterscategorieën zijn opgenomen in artikel B5.19 van het Bondsreglement, en zijn afgestemd op de reeksen. Hun kosten en vergoedingen zijn opgenomen in artikel B5.28-B5.29 van het Bondsreglement.

Scheidsrechters Groep 1
Assistent-scheidsrechters Groep 1
1D – 1D/Ar 1D = Eerste Nationale
2D – 2D/Ar 2D = Tweede Afdeling A en B
3D 3D = Derde Afdeling A en B
3D/Ar 3D = Derde Afdeling A en B
1P – 1P/Ar 1P = Eerste Provinciale
2P – 2P/Ar 2P = Tweede Provinciale
3P – 3P/Ar 3P = Derde Provinciale
4P – 4P/Ar 4P = Vierde Provinciale
J1 J1 = jeugd (U19 Elite,...)
J2 J2 = jeugd (U21 Prov.,...)
J3 J3 = jeugd (U21 Reg.,...)
J4 J4 = jeugd (U17,...)
J5 J5 = jeugd (U15,...)
H Scheidsrechters-spelers in het voetbal
I Referee Ambassador = Club Referees (5<>5 / 8<>8)
Recreatief voetbal
R SEN 1+ Wedstrijden van R1, R2 en R3
R SEN 1 Wedstrijden van R1, R2, R3 en R4
R SEN 2 Wedstrijden van R3, R4 en R5
R SEN 3 Wedstrijden van R4 en R5
R SEN 4 Kampioenschap Reserven en Damesvoetbal zonder K&D
ASS Wedstrijden in R1 en R2, of lager indien noodzakelijk

Aanduidingen en afmeldingen

Aanduidingen

Alle aanduidingen verlopen met behulp van de tool RefAssist. Dit systeem checkt tevens de aanduidingen naar verplaatsingskost, diversiteit naar clubs en reeksen (bij jeugdwedstrijden), gedane opdrachten,…
Het systeem start van het principe dat iedereen beschikbaar is, tenzij anders wordt ingegeven en de reden waarom verlof wordt genomen wordt verklaard.

Aanduidingen verschijnen normaliter tien (10) dagen voor de wedstrijd. Vervangingen worden steeds op E-kickoff gepubliceerd. Vervangingen worden steeds op E-kickoff gepubliceerd. Voor last minute aanduidingen (binnen 48u) zullen de betrokkenen telefonisch gecontacteerd worden.
Dit systeem verschaft het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen en de provinciale Bureaus Arbitrage ook de statistieken over de prestaties van de individuele scheidsrechter alsook van zijn categorie.

Er zal op systematische wijze gebruik gemaakt worden van een kader van Reserven voor het weekend. De volgende mail zal verstuurd worden: “Beste R/AR voor het weekend van X/X/XXXX hebt u geen verlof aangevraagd. De aanduider heeft u voor dat weekend “ Reserve” gezet en zij rekent er op dat u bereikbaar en beschikbaar blijft.”

(Assistent)-Scheidsrechters uit Tweede en Derde Afdeling die niet aangeduid werden in de Hogere Afdelingen noch reserve zijn, worden ter beschikking gesteld van de Provincie.

Jeugdscheidsrechters uit de categorie J1 tem J3 kunnen aangeduid worden als (assistent)-scheidsrechter voor wedstrijden in het namiddagkader.

Jeugdscheidsrechters uit de andere categorieën worden op vrijwillige basis aangeduid als (assistent)-scheidsrechter voor wedstrijden in het namiddagkader.

Gelieve te noteren dat er tot donderdagnacht nog vervangingen op E-kickoff worden gepubliceerd. Vanaf vrijdagochtend kunnen de provinciale Bureaus de niet-aangeduide wedstrijden vrijgeven, zodat scheidsrechters uit de categorie J1/J2/J3/J4 en J5 via “Open aanduidingen” in laatste instantie nog een bijkomende wedstrijd kunnen kiezen op basis van hun beschikbaarheden en categorie.

Aanduiding als OF4 in 1B (Profvoetbal)
Sporadisch zullen beloftevolle scheidsrechters uit Eerste Nationale aangeduid worden door het PRD om te fungeren als Vierde Official in wedstrijden in 1B.

Afmeldingen

De afmeldingsprocedures zijn verschillend voor de nationale reeksen en provinciaal voetbal. In beide gevallen moet er steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, enz.) bezorgd worden aan het secretariaat.

Voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ingedeeld in de reeksen Eerste Nationale en Tweede Afdeling en de scheidsrechters in de reeksen in Derde Afdeling dient het document naar het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen gestuurd te worden en dit ter attentie van Yvan Longin (bij voorkeur per e-mail).

Alle andere scheidsrechters dienen hun document aan hun respectievelijke secretariaat over te maken ongeacht het niveau van wedstrijd waar hij/zij in actief was.

Afmeldingsprocedures in de nationale reeks en in Tweede en Derde Afdeling

Betreft competities en vriendschappelijke wedstrijden van Eerste Nationale, Tweede en Derde Afdeling, Bekerwedstrijden Croky Cup vanaf de derde ronde, Superleague en beloften 1A.

Afmeldingsprocedure
Secretariaat Referee Department VV (tel. 02/367.67.82) van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren.

Weekenddienst (= permanentie): het spreekt voor zich dat iedere afmelding met het nodige respect voor het weekend van de desbetreffende aanduider plaatsvindt.

Afmeldingsprocedures op provinciaal niveau

Betreft competities Klimmen en Dalen (inclusief 1ste en 2de nationale dames), provinciale bekers, jeugdwedstrijden (inclusief nationale Jeugd en Reserven) en vriendschappelijke wedstrijden.

Afmeldingsprocedure – provincie Antwerpen
Secretariaat Bureau Arbitrage Antwepen (tel. 03/355.27.30) van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren.

Weekenddienst (= permanentie): het spreekt voor zich dat iedere afmelding met het nodige respect voor het weekend van de desbetreffende aanduider plaatsvindt: enkel op zaterdag- en zondagvoormiddag tussen 10u00 en 12u00:

Te contacteren tijdens weekenddienst:

 • Scheidsrechters K&D (1P/2P/3P/4P): Dhr. Govaerts Jan
 • Assistent scheidsrechters K&D (1P/2P/3P): Dhr. Cuyt Sven
 • Jeugdscheidsrechters, enkel voor Elite Jeugd U18 en U16: Dhr. Allaerts Luc
 • Scheidsrechters en Assistent scheidsrechters Recreatief: Dhr. Patrick Quaeyhaegens
 • Scheidsrechters Futsal/Zaalvoetbal: Dhr. Rudi Brabans

Provinciale cursussen en trainingen

Het Bureau Arbitrage Antwerpen organiseert gedurende het seizoen provinciale cursussen en trainingen voor scheidsrechters en assistent scheidsrechters van 1P, 2P, 3P, 4P en voor de doorstroomcategorie J1, J3 en J4. Deze gaan door te Wommelgem op onderstaande data:

1P SR + AR

 • 09/09/2021
 • 18/11/2021
 • 13/01/2022
 • 10/03/2022
 • 21/04/2022

2P SR + AR

 • 23/09/2021
 • 02/12/2021
 • 27/01/2022
 • 17/03/2022

3P & 4P

 • 30/09/2021
 • 10/02/2022

Talenten SR + AR

 • 16/09/2021
 • 25/11/2021
 • 31/03/2022

CURSUS DOORSTROOM J1, J3 en J4

 • 21/10/2021
 • 24/02/2022

Gewestelijke cursussen

Elk seizoen worden er drie gewestelijke cursussen georganiseerd, met logistieke ondersteuning van de Vriendenkringen. De eerste cursus betreft de wijzigingen van de spelregels en bijkomende instructies voor het seizoen 2021-2022. De tweede en derde cursus zijn thema-cursussen die gefocused zijn op de basiscompetenties van een scheidsrechter.

De scheidsrechters actief in het jeugdvoetbal en het recreatief voetbal zijn verplicht deze gewestelijke cursussen te volgen (incl. de assistent-scheidsrechters die ook voormiddagwedstrijden leiden). De scheidsrechters actief in het namiddagkader krijgen diverse technische sessies en zijn niet verplicht deze te volgen, maar worden wel warm aanbevolen om de gewestelijke cursussen bij te wonen.

Indien een (assistent-)scheidsrechter de 1e gewestelijke cursus niet heeft bijgewoond, zal deze – tot het volgen van de eerstvolgende 1e gewestelijke cursus - niet voor promotie in aanmerking komen en voor het verdere verloop van het seizoen uit de doorstroomcategorie worden gehaald.
Indien een (assistent-)scheidsrechter de 2de en 3de gewestelijke cursus niet heeft bijgewoond, zal hiermee rekening worden gehouden bij de aanduidingen voor de wedstrijden (bv. geen nationale of interprovinciale wedstrijden). Scheidsrechters ondergebracht in de categorie 4P Ref bis kunnen enkel deze categorie behouden mits zij ieder seizoen de 3 gewestelijke cursussen volgen , aan het einde van ieder voetbalseizoen zal deze verplichting nagegaan worden.

Alle scheidsrechters die de cursus niet kunnen bijwonen in hun eigen vriendenkring, kunnen zich steeds aanmelden voor de cursus in één van de andere vriendenkringen.

De gewestelijke cursussen worden georganiseerd op volgende data en locaties:

VK RECREAREF

1ste gewestelijke cursus: 6 september 2021 (20u)
2e gewestelijke cursus: 15 november 2021 (20u)
3e gewestelijke cursus: 7 februari 2022 (20u)

Locatie: VK Simikos, Eksterdreef 8 te Schoten
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Albert De Keersmaecker

VK ANTWERPEN

1ste gewestelijke cursus: 2 september 2021 (19u30)
2e gewestelijke cursus: 2 december 2021 (19u30)
3e gewestelijke cursus: 3 februari 2022 (19u30)

Locatie: zaal “De Brug vzw”, Waesdonckstraat 1 te Mortsel
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Robert Devos

VK BOOM

1ste gewestelijke cursus: 10 september 2021 (19u30)

Locatie: lokaal ’t Pertsgad, Wetenschapstraat 3 te Boom
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Erik De Bondt

VK MECHELEN

1ste gewestelijke cursus: 3 september 2021 (20u)

Locatie: Sportcentrum Berentrode-Sportkeet, Grote Doelstraat 1B te Bonheiden
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Jean Bringmans

SAMENWERKING VK BOOM/VK MECHELEN

2e gewestelijke cursus: 10 december 2021 (20u)
Locatie: Sportcentrum Berentrode-Sportkeet, Grote Doelstraat 1B te Bonheiden

3e gewestelijke cursus: 18 maart 2022 (19u30)
Locatie: lokaal ’t Pertsgad, Wetenschapstraat 3 te Boom

Verantwoordelijke opleiders: Dhr. Erik De Bondt en Dhr. Jean Bringmans

VK LIER

1ste gewestelijke cursus: 6 september 2021 (20u)

Locatie: cafetaria van de sporthal "De Komeet", Eeuwfeestlaan 183 te Lier

Verantwoordelijke opleider: Dhr. Raymond Coppin

VK HERENTALS

1ste gewestelijke cursus: 3 september 2021 (20u)

Locatie: lokaal Buurthuis, Oostakker 16 te Vorselaar

Verantwoordelijke opleider: Dhr. Marc Verbeek

SAMENWERKING VK LIER/VK HERENTALS

2e gewestelijke cursus: 3 december 2021 (21u)
Locatie: cafetaria van de sporthal "De Komeet", Eeuwfeestlaan 183 te Lier

3e gewestelijke cursus: 11 februari 2022 (20u)
Locatie: lokaal Buurthuis, Oostakker 16 te Vorselaar

Verantwoordelijke opleiders: Dhr. Raymond Coppin en Dhr. Marc Verbeek

VK TURNHOUT

1ste gewestelijke cursus: 2 september 2021 (20u)

Locatie: Cultureel Centrum ‘Reynaert’, Maurits Pottersstraat 1 te Vosselaar

Verantwoordelijke opleider: Dhr. Guido Nuyens

VK NOORDERGOUW

1ste gewestelijke cursus: 3 september 2021 (20u)

Locatie: zaal 'Het Schoolhuis', Theo Verellenlaan 88 te Gooreind

Verantwoordelijke opleider: Dhr. Leo Maes

SAMENWERKING VK TURNHOUT/VK NOORDERGOUW

2e gewestelijke cursus: 10 november 2021 (20u)
Locatie: Cultureel Centrum ‘Reynaert’, Maurits Pottersstraat 1 te Vosselaar

3e gewestelijke cursus: 4 maart 2022 (20u)
Locatie: zaal 'Het Schoolhuis', Theo Verellenlaan 88 te Gooreind

Verantwoordelijke opleiders: Dhr. Guido Nuyens en Dhr. Leo Maes

VK GEEL

1ste gewestelijke cursus: 3 september 2021 (19u30)

Locatie: "Ontmoetingscentrum “Winkelomheide”, Kemeldijk 5 te Geel

Verantwoordelijke opleider: Dhr. August Van Gorp

VK MOL

1ste gewestelijke cursus: 2 september 2021 (19u30)

Locatie: PC GINDERBUITEN, Kapellestraat 90 te Mol

Verantwoordelijke opleider: Dhr. Jan Cowé

VK WESTERLO

1ste gewestelijke cursus: 1 september 2021 (19u30)

Locatie: zaal 'Het Schoolhuis', Theo Verellenlaan 88 te Gooreind

Verantwoordelijke opleider: Dhr. Ivan Braem

SAMENWERKING VK GEEL/VK WESTERLO/VK MOL

2de gewestelijke cursus: 10 december 2021 (19u30)
Locatie: "Ontmoetingscentrum “Winkelomheide”, Kemeldijk 5 te Geel

3e gewestelijke cursus: 18 februari 2022 (19u30)
Locatie: Asberghoeve, Asberg 2 te Westerlo

Verantwoordelijke opleiders: Dhr. August Van Gorp, Dhr. Ivan Braem en Dhr. Jan Cowé

WOMMELGEM

1ste gewestelijke cursus: 6 oktober 2021 (19u30)

Locatie: Brieleke 18, Wommelgem

Verantwoordelijke opleider: Dhr. Joeri Van de Velde

Met het oog op het verduidelijken van de nieuwe instructies aan de SR/AR die in de onmogelijkheid verkeren om de 1e gewestelijke cursus bij te wonen in een VK (vakantieperiode augustus – september), voorziet het BAA in een éénmalige bijkomende mogelijkheid. Deze cursus zal worden gegeven in het Bondsgebouw te Wommelgem op woensdag 6 oktober 2021 (19u30).

HI-INTERVAL - MP3 TIJDEN

Fysieke tests: Het succesvol afleggen van de fysieke tests is een voorwaarde voor alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters om ingedeeld te kunnen zijn in een categorie actief in klimmen en dalen van 4de provinciale tot 1D.

Testnormen:
(druk op de rode knop om het geluidsfragment te starten)

Categorieën Sprints (40m) Hi-intensity 75/25m
1D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
2D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
3D/REF 6 sprints 6,10 sec 40 lengten 15/20
1P/REF 5 sprints 6,90 sec 40 lengten 16/24
2P/REF 5 sprints 6,90 sec 36 lengten 16/24
2P/REF B 4 sprints 7,00 sec 32 lengten 17,5/25,5
3P/REF 4 sprints 7,00 sec 32 lengten 17,5/25,5
3P/REF B 3 sprints 7,00 sec 24 lengten 17,5/25,5
4P/REF 3 sprints 7,00 sec 24 lengten 17,5/25,5
Categorieën Coda (10/8/8/10m) Sprints (30m) Hi-intensity 75/25m
1D, 2D, 3D/AR 1 sprint 10,10 sec 5 sprints 4,80 sec 40 lengten 15/22
1P/AR / 5 sprints 5,20 sec 32 lengten 17,5/25,5
2P/AR / 4 sprints 5,30 sec 16 lengten 20/25,5
2P/AR B / 4 sprints 5,40 sec 8 lengten 20/25,5

Vriendenkringen

K.N.K.S.V.
Koninklijke Noord Kempische Scheidsrechters Vriendenkring (Turnhout)
CONTACT BEZOEK WEBSITE
K.S.V.N.
Koninklijke Scheidsrechters Vereniging Noordergouw
CONTACT BEZOEK WEBSITE
K.S.O.L.E.O.
Koninklijke Scheidsrechters Overeenkomst Lier en Omgeving
CONTACT BEZOEK WEBSITE
K.S.O.V.A.
Koninklijke Scheidsrechters Overeenkomst van Antwerpen
CONTACT BEZOEK WEBSITE
K.M.S.V.
Koninklijke Mechelse Scheidsrechters Vereniging
CONTACT BEZOEK WEBSITE
K.B.S.V.
Koninklijke Boomse Scheidsrechters Vereniging
CONTACT BEZOEK WEBSITE
K.K.S.V.W.O.
Koninlijke Kempense Scheidsrechters Vereniging Westerlo en Omgeving
CONTACT BEZOEK WEBSITE
K.S.V.G.M.
Koninlijke Scheidsrechters Vereniging Gewest Mol
CONTACT
K.K.S.V.H.O.
Koninklijke Kempense Scheidsrechters Vereniging Herentals en omstreken
CONTACT BEZOEK WEBSITE
K.S.V.G.O.
Koninklijke Scheidsrechters Vereniging Geel en omstreken
CONTACT BEZOEK WEBSITE
RECREAREF
Recreatieve scheidsrechters
CONTACT